Powołanie Hufca ZHP Wawer

Uchwałą Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP z dnia 20 czerwca 2013 roku z dniem wyboru władz przez zjazd powołany zostanie Hufiec ZHP Wawer.

"Wawer to największa pod względem powierzchni dzielnica Warszawy i druga od końca pod względem gęstości zaludnienia. “Wawer” to również kryptonim konspiracyjnej organizacji młodzieżowej powołanej przez Aleksandra Kamińskiego w 1940 roku. Od 20 czerwca 2013 roku, WAWER to także siedziba i obszar działania hufca ZHP, który rozpocznie swoją działalność we wrześniu."


Uchwała Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP nr 35
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie utworzenia hufca ZHP w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy


§ 1

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu ZHP Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP postanawia
1. Utworzyć hufiec ZHP w granicach administracyjnych Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy.
2. Przyjąć dla utworzonego hufca ZHP nazwę Hufiec ZHP Warszawa Wawer.
3. Wyznaczyć siedzibę władz hufca ZHP Warszawa Wawer w Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy.
§ 2

1. Na podstawie § 33 ust. 4 Statutu ZHP Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP zmienia
obszar działania Hufca ZHP Warszawa Praga Południe poprzez wyłączenie z jego
terytorium obszaru administracyjnego Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2. Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP stwierdza, że obszar działania utworzonego
hufca ZHP jest zgodny z zapisem instrukcji o tworzeniu i działaniu hufca ZHP, tj.
nie pokrywa się z obszarem działalności innego hufca ZHP.
§ 3

Uzasadnienie decyzji o utworzeniu hufca ZHP stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem wyboru władz Hufca ZHP Warszawa Wawer przez zjazd
hufca ZHP.

Komendantka
Chorągwi Stołecznej ZHP
(-) hm. Paulina GajownikPobierz uzasadnienie decyzji o utworzeniu hufca ZHP w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy: zalacznik-do-uchwaly-kch-stolecznej-zhp-nr-35-z-dnia-20-czerwca-2013-r_uzasadnienie-decyzji-o-utworzCzytaj więcej!1213141516
↑