Komisja Stopni Instruktorskich

Komisja została powołana Rozkazem Komendantki Hufca L.S. 1/2013 z dnia 26 października 2013 r.

Skład Komisji:
hm. Lidia JÓŹWIAK-KUKAWSKA – przewodnicząca
phm. Justyna WASEK – zastępczyni przewodniczącej
phm. Magdalena PRZYBYSZ – sekretarz
hm. Adam SIKOŃ – członek

Dokumenty i materiały KSI:
Regulamin KSI: link
System stopni instruktorskich: link
Poradnik dla kandydatów na stopień przewodnika i opiekunów prób: link

Wniosek o otwarcie próby: link
Wniosek o zamknięcie próby: link
Karta Instruktorska: link

Plan pracy KSI na rok 2016/2017: link
Sprawozdanie z pracy KSI za rok 2015/2016: link

Umównik KSI: link
Osoby zgłaszające się na otwarcie lub zamknięcie próby przewodnikowskiej zobowiązane są do przesłania dokumentów określonych Regulaminem KSI na adres: ksi@wawer.zhp.pl minimum 14 dni przed terminem posiedzenia KSI.

Terminy posiedzeń KSI:
Posiedzenia KSI odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące (z wyjątkiem wakacji i ferii) w siedzibie hufca przy ul. Alpejskiej 16. Godzina rozpoczęcia najbliższego posiedzenia wyszczególniona jest w Umówniku KSI.

Akredytacja warsztatów KSI:
Warsztaty przygotowujące do otwarcia próby przewodnikowskiej: link
Warsztaty dla opiekunów prób przewodnikowskich: link


MATERIAŁY Z PRÓB INSTRUKTORSKICH: link