Hufiec Wawer


Hufiec ZHP Wawer powstał w październiku 2013 roku jako jednostka terytorialna
 Chorągwi Stołecznej ZHP. 
Powstał na prośbę Instruktorów działających w Wawrze, którzy widząc potencjał 
oraz rozwój środowisk zuchowych i harcerskich postanowili utworzyć Hufiec, 
by móc działać jako wspólnota na terenie Dzielnicy Wawer m.st.Warszawy.

Hufiec zrzesza około 400 zuchów, harcerek i harcerzy oraz Instruktorów skupionych 
w trzech szczepach:

141 WDHiGZ Radość
144 WDHiGZ im: Tadeusza Zawadzkiego "Zośki"
147 WDHiGZ Błękitni im: Tadeusza Sygietyńskiego

oraz środowisku 143 drużyn harcerskich i gromad zuchowych.

Swym zasięgiem (działając przy szkołach) Hufiec obejmuje następujące Osiedla Dzielnicy Wawer:
Aleksandrów, Falenica, Miedzeszyn, Radość, Międzylesie, Anin, Zerzeń i Las.

Siedzibą władz Hufca ZHP Warszawa-Wawer jest Dzielnica Wawer m.st. Warszawy

Przeczytaj więcej o Naszych drużynach i gromadach w zakładce drużyny.

O dzielnicy Wawer możesz poczytać w dziale: Dzielnica Wawer.