HKR Wawer

O klubie

Harcerski Klub Ratowniczy „Wawer” jest klubem koedukacyjnym zrzeszającym wędrowników
i wędrowniczki ze Szczepu Wawer.
Spotkania Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Wawer” odbywać się będą co dwa tygodnie
w poniedziałki. Podczas zbiórek członkowie HKRu będą utrwalać oraz poszerzać posiadaną już wiedzę oraz umiejętności praktyczne. Spotkania HKRu odbywać się będą w zależności od potrzeb – w plenerze, szkole, siedzibie OSP w Radości lub innym miejscu. Poza tym raz w miesiącu odbywać się będą spotkania mające na celu podniesienie kondycji fizycznej członków klubu.

Ponadto członkowie HKRu uczestniczyć będą w manewrach, szkoleniach, wyjazdach szkoleniowych, kursach pierwszej pomocy jako kadra pomocnicza, zabezpieczeniach (tzw. obstawach ratowniczych, zarówno tych lokalnych, jak i centralnych), a także w zawodach ratowniczych.

Ratownicy ze względu na wędrowniczy wiek pracują w patrolach - kilku (4-6) osobowych zespołach, w których działają zarówno na zbiórkach klubu, jak i podczas zawodów i zabezpieczeń imprez masowych.

Cele


Kadra

Szef HKR: Magdalena Kozioł - Ratownik ZHP
Szef wyszkolenia: phm. Justyna Kaźmierczak - instruktorka HSR
Z-ca szefa wyszkolenia: pwd. Michał Krassowski - Ratownik KPP

Kontakt

hkr@wawer.zhp.pl
kom. 511 - 725 - 560
Facebook: HKR Wawer
Strona HKR: hkr.wawer.zhp.pl