Dokumenty> WZORY DOKUMENTÓW

BIWAKI

- Karta zgłoszenia biwaku.docx

AKCJE ZAROBKOWE
- Protokół przeliczenia pieniędzy.pdf
- Zgoda na akcję.pdf
- Sprawozdanie finansowe.pdf

INNE
- Raport organizacyjny.pdf
- Deklaracja drużynowego
- Deklaracja opiekuna drużyny/gromady


> RADY DRUŻYNOWYCH I SZCZEPOWYCH - PREZENTACJE/SKRÓTY
- Rada 7.11.2017
- Rada 12.12.2017
- Rada 9.01.2018


> UCHWAŁY

2017/2018
UKH_2018_02_ws zwołania nadzwyczajnego zjazdu hufca2016/2017
UKH_2017_01_ws przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej (kurs pwd)
UKH_2017_02_ws środków z akcji 1% podatku za rok 2015
UKH_2017_03_ws opłaty za wydanie plakietki hufca
UKH_2017_04_ws zwołania zjazdu hufca

2015/2016
UKH_2015_05_ws zwołania zjazdu zwykłego
UKH_2015_06_ws powołania szczepu 141
UKH_2015_07_ws przyjęcia sprawozdania z działalności ksi
UKH_2015_08_ws przyjęcia sprawozdania z działalności ksw
UKH_2015_09_ws przyjęcia planu pracy hufca na rok 2015-16
UKH_2015_10_ws przyjęcia planu operacyjnego na rok 2016
UKH_2015_11_ws przyjęcia opisu funkcji zastępcy komendanta hufca
UKH_2016_01_ws przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej (HAL)
UKH_2016_02_ws dofinansowania uczestników wkpp
UKH_2016_03_ws przyjęcia regulaminu pracy komendanta i komendy hufca
UKH_2016_04_ws wygąsnięcia mandaru skarbnika hufca
UKH_2016_05_ws uzupełnienia składu komendy hufca

2014/2015
UKH_2014_04_ws planu pracy hufca
UKH_2014_05_ws przyłączenia 306 wgz
UKH_2014_06_ws przyjęcia raportu z działalności ksw
UKH_2014_07_ws przyjęcia raportu z działalności ksi
UKH_2014_08_ws  planu pracy kształcenia
UKH_2014_09_ws przyjęcia budżetu hufca 2015
UKH_2014_10_ws przyjęcia regulaminu konkursu na logo hufca
UKH_2014_11_ws przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013-2014
UKH_2015_01_ws przyjęcia regulaminu festiwalu doremifa
UKH_2015_02_ws przyjęcia zmian w regulamine konkursu na logo hufca
UKH_2015_03_ws przyjęcia zasad zgłaszania biwaków i innych imprez z noclegiem
UKH_2015_04_ws przyjęcia regulaminu odznaki liść dębowy

2013/2014

UKH_2013_01_ws wprowadzenia opłat na działalność hufca
UKH_2013_02_ws przyjęcia regulaminu ksi
UKH_2013_03_ws przyjęcia regulaminu pracy komendanta i komendy hufca
UKH_2013_04_ws przyjęcia planu pracy hufca na rok harcerski 2013-2014
UKH_2013_05_ws przyjęcia planu kształcenia
UKH_2013_06_ws przyjęcia planu operacyjnego na rok 2014
UKH_2013_07_ws przyjęcia regulaminu kategoryzacji drużyn i gromad
UKH_2013_08_ws zasad dofinansowania kształcenia kadry
UKH_2013_09_ws powołania szczepu 144
UKH_2014_04_ws przyjęcia okresu naprawczego
UKH_2013_10_ws przyjęcia budżetu hufca
UKH_2014_01_ws przyjęcia regulaminu ksw
UKH_2014_02_ws przyjęcia wzoru umowy wolontariackiej
UKH_2014_03_ws zatwierdzenia rozliczenia dodatkowej składki członkowskiej> ZJAZDY HUFCA

2016 - I ZJAZD HUFCA
Porządek obrad I Zjazdu Hufca
Regulamin obraz I Zjazdu Hufca
Sprawozdanie z działalności hufca w latach 2013-2015
Plan rozwoju hufca na lata 2015-2019

2017 - ZJAZD HUFCA
Porządek obrad
Regulamin obrad
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2015-2017
Sprawozdanie KSI Hufca Wawer 2016-2017
Ocena działalności Komendy Hufca w latach 2015-2017


> HUFIEC WAWER - PLANY
- Plan rozwoju hufca na lata 2015-2019
- Plan pracy Hufca ZHP Warszawa Wawer na rok 2013/2014
- Plan operacyjny Hufca ZHP Warszawa Wawer na rok 2014


> DO KONSULTACJI
- Plebiscyt