PO ODPRAWIE HUFCA


6 listopada odbyła się co miesięczna odprawa szczepowych i drużynowych w której 
uczestniczyli komendant i skarbnik hufca.
Dziękujemy środowiskom 141,143,144,147 za liczną frekwencję, wypełnienie dokumentów organizacyjnych jednostek w tym przesłanie planów pracy.
Najbliższa odprawa połączona ze spotkaniem świątecznym odbędzie się 11.12.2018 roku
o godz. 19.30 w Strefie Skautingu w Wawerskim Centrum Kultury.

Autor: Biuro Hufca, 01.12.18, Skomentuj 0AKCJA LETNIA HUFCA WAWER


260 zuchów, harcerek i harcerzy, starszych harcerzy oraz wędrowników wzięło udział w tegorocznej Akcji Letniej.
Szczep 144 WDHiGZ im.Tadeusza Zawadzkiego"Zośki" wspólnie ze środowiskiem 143 WDHiGZ z Falenicy był w bazie obozowej w Przerwankach.
Szczep 141 WDHiGZ "Radość" akcje letnią zorganizował w Stężycy na Kaszubach.
Szczep 147 WDHiGZ Błękitni im. Tadeusza Sygietyńskiego był nad morzem w Stilo.
Zuchy ze środowisk 143,144,147 uczestniczyły w koloniach zuchowych w Ocyplu.
Dziękujemy Komendantom obozów za zaangażowanie, atrakcyjny program, poświęcony czas, zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym.
Dziękujemy phm. Katarzynie Świątek zastępcy komendanta hufca za koordynowanie Akcji letniej z ramienia hufca oraz Chorągwi Stołecznej.
Czuwaj
Komenda Hufca
Autor: Biuro Hufca, 01.12.18, Skomentuj 0WYBRALIŚMY DELEGATÓW NA ZJAZD CHORĄGWI STOŁECZNEJ


We wtorek 26 czerwca w Wawerskiej Strefie Skautingu odbył się nadzwyczajny zjazd hufca Wawer.
Delegatami na Zjazd Chorągwi Stołecznej ZHP, który odbędzie się 9 września zostali wybrani
phm. Katarzyna Świątek, pwd. Bartłomiej Maćkowiak. 
W zjeździe weźmie udział również komendant pwd. Marcin Świderski z racji pełnionej funkcji.


Autor: Biuro Hufca., 29.06.18, Skomentuj 0PO ODPRAWIE HUFCA


We wtorek 22 maja spotkała się rada szczepowych i drużynowych.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk 141,143 i 147, instruktor biura hufca, zastępczyni komendanta hufca i komendant.

Podczas spotkania przedstawiono w formie prezentacji bieżące sprawy hufca. Rozmawiano o tegorocznej harcerskiej akcji letniej i związanej z nią formalnościach.
Komenda Hufca poinformowała o Nadzwyczajnym Zjeździe Hufca, w dniu 12 czerwca 2018 roku, podczas którego wybrani zostaną delegaci na Zjazd Chorągwi Stołecznej ZHP.

CZUWAJ!
Komenda Hufca

1
↑
2341415